Miljøpolitik

RenoFyns
formål er at skabe miljørigtige og bæredygtige løsninger. Vi ønsker at være markedsledende indenfor genvinding af plast. Desuden vil vi være den foretrukne affaldsløser for kommune, industri og forretninger på Østfyn.

 

Vi vil gerne sikre overstående ved at have nedenstående værdier som vores grundsten. Vores kunder skal kunne genkende disse ord i vores handlinger:

 

 • Troværdig
 • Viden om affald
 • Løsningsorientering
 • Service

 

RenoFyns miljøpolitik er følgende:

 • RenoFyn vil år for år mindske forureningen fra vores virksomhed. Dette skal ske ved at optimere vores udnyttelse af de resourcer, vi bruger:
  • Tomgang på biler og maskiner
  • Mere effektiv udnyttelse af pressen og kværneanlæg
  • Nyere og mindre forbrugende lastbiler
 • RenoFyn vil øge genvindingen af plast ved at påvirke kommuner til at indsamle mere og i rigtige kvaliteter.
 • RenoFyn vil til enhver tid som minimum overholde gældende dansk miljølovgivning.
 • RenoFyn vil forebygge miljøpåvirkninger ved løbende ændringer af processer og arbejdspladser, ved at inddrage medarbejdere, rådgivere og myndigheder.
 • RenoFyn vil til enhver tid indgå i åben dialog med vore interessenter.
 • At vi gennem uddannelse og information til vores medarbejdere vil sikre et højt engagement i henhold til gældende miljøpolitik.
 • RenoFyn vil foretage årlig evaluering og revision af vores aktiviteter og processer, så vi sikrer en kontinuerlig udvikling af vores miljøansvarlige adfærd.